KONTAKTY

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.
Poštová 1661/2
921 01, Piešťany
tel: +421 33 77 44 606
fax: +421 33 77 44 606
napíšte nám
mobil: 0903 718279
mobil: 0903 457177
MĚNOVÁ KALKULAČKA

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky predávajúceho: HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o., IČO 46456554, zapísaný v Obchodnom registri vedenom v Slovenskej republike, so sídlom 27/104, 92101 Piešťany, upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1965 Zb. ("ďalej len občiansky zákonník") a zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.lidlmusic.sk.

Ochrana osobnych udajov:

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Našli ste v niektorom obchode na Slovensku alebo v Čechách lepšiu cenu na tovar, ktorí aj skutočne majú skladom? Odošlite nám konkrétny link s produktom a my sa vám pokúsime ponúknuť ešte výhodnejšiu cenu.

Pri objednávke z aktuálnych tovarových zásob od 3 do 7 dní od záväznej objednávky podľa spôsobu prepravy, pri objednávke tovaru, ktorý aktuálne skladom.

My expedujeme objednaný tovar do 1-2 pracovných dní. Slovenská pošta doručí zvyčajne tovar do 5 pracovných dní a kuriérska služba UPS nasledujúci pracovný deň od prevzatia objednávky.

Preprava - Slovensko - doprava zdarma, pri objednávke poštou alebo UPS nad 99,99 EUR bez DPH, okrem prepravnej váhy nad 20 kg, kde sa cena určí podľa váhy, individuálne - zavoláme vám!

Pri objednávke poštou ako listová zásielka (ak to povaha objednaného tovaru dovolí - pozri podmienky na http://www.posta.sk/sluzby/list-slovensko), preprava zdarma nad 49,99 EUR bez DPH. Pri objednávke od 0,10 do 99,99 EUR bez DPH, preprava poštou 4,90 EUR a preprava UPS 8,90 EUR.

Preprava - Česká republika - 560 CZK (20 EUR) okrem prepravnej váhy nad 15 kg, kde sa cena určí podľa váhy a povahy objednaného tovaru. Pri platbe na účet sa tovar zasiela po obdržaní platby.

Platobné podmienky - platba dobierkou alebo platbou na účet. Pri objednaní tovaru je platná aktuálna cena i ponuka. V prípade zmeny zákazníka vopred informujeme.

Naše číslo účtu pre platbu objednaného tovaru s eshopu:

Unicredit bank: 1205934004/1111

Pri platbe tovaru, objednaného eshop, použite ako variabilný symbol  číslo objednávky!

*

Reklamácie a podpora

Adresa predávajúceho, na ktorej si môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. predajňa Piešťany, Teplická 2276/30, 921 01, Piešťany

Ing.Marko, Ing.Pátrovič, tel.: +421 33 7744 606

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o., predajňa Prešov,  Hlavná 62,  PSČ: 080 01

Bernardeta Pirohová, tel./fax: +421 51 77 247 30

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o., predajňa Michalovce, Gorkého 2957/5, PSČ: 071 01

Peter Timko, tel./fax: +421 56 642 33 92

Konkrétne podmienky a postup pri reklamovaní tovaru je uvedený v reklamačnom poriadku spoločnosti.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a právo na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné odstúpenie konzultovať s predávajúcim vzhľadom k individuálnym podmienkam, ktoré môžu byť dojednané.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok spoločnosti Lídl Music Slovakia s r.o upravuje a upresňuje práva a povinnosti spoločnosti a zákazníkov v oblasti reklamácii tovaru, vychádzajúc pritom z Obchodného a Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre uznanie reklamovaného tovaru je potrebné dodržiavať nižšie uvedené pravidlá a postupy.

Záručná doba

Spoločnosť Lídl Music Slovakia s.r.o. je zodpovedná za vady, ktoré vykazuje predávaný tovar pri preberaní a prevzatí zákazníkom, resp. kupujúcim (§ 619 Občianskeho zákonníka) a počas záručnej doby, ktorá je minimálne 24 mesiacov. (§ 620 Občianskeho zákonníka) Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja (dátum predaja na doklade o kúpe tj. na paragone alebo faktúre). Výnimku tvorí predaj zlacneného tovaru, kde je záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté so zákazníkom inak. Možnosť reklamovať takýto tovar v priebehu 12 mesiacov od kúpi zlacneného tovaru sa nevzťahuje na konkrétnu vadu, pre ktorú bol tovar zlacnený. Pozor, na spotrebný materál ako sú napríklad elektrónky sa vzťahuje 3 mesačná záručná doba!

Podmienky uplatnenia reklamácie

Ak si pri predaji zákazník praje vydať záručný list a potvrdiť pečiatkou, prípadne odskúšať tovar na funkčnosť a vzhľad, musí tak byť vykonané bezodkladne na mieste pri predaji (§ 620 ods.4 Občianskeho zákonníka). Originál doklad o kúpe (paragón alebo faktúra) inak úplne postačujú na platné realizovanie oprávnenej reklamácie. Prípadne zmeny podmienok pri predaji (zlacnený tovar a podobne), ak nie je vystavený záručný list, musia byť napísané na rube dokladu. Ak sa tak nestane, kupujúci stráca nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí pri nedodržaní 30 dňovej reklamačnej doby.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť originál doklad o kúpe (paragón alebo faktúra). Pri spisovaní reklamačného listu je potrebné k nemu priložiť kópiu originálu dokladu o kúpe a stručný popis závady. Tiež musia byť k tovaru spísané a priložené všetky náležitosti a súčasti tovaru (originál obal, manuály, napájací zdroj a podobne) ak pri predaji tvorili súčasť predávaného tovaru. Ak sa tak nestane, musí byť v reklamačnom liste presne uvedené ktoré veci sa konkrétne na reklamáciu zasielajú.

Do reklamovaného tovaru nesmie byť nijako zasahované, musí vykazovať nepoškodené plomby (ak ich výrobok má). Je potrebné si dobre prečítať a dodržiavať základné podmienky používania zakúpeného tovaru a iné doporučenia od výrobcu či predajcu v návode. Pri nedodržaní podmienok správneho používania a uskladnenia zákazník stráca možnosť bezplatnej opravy alebo výmeny. Oprava reklamovaného tovaru bude vykonaná v zákone stanovenom termíne (do 30 dní od doručenia) bezplatne. Pri nedodržaní tejto lehoty bude zákazníkovi tovar vymenený za nový. V prípade, že takýto tovar skladom nie je budú zákazníkovi vrátené peniaze, prípadne po súhlasnej dohode oboch strán bude vec vysporiadaná inak. Náš e-shop patrí pod pôsobnosť SOI Trnava. Na stránkach diskusného fóra http://forum.lidlmusic.sk/ vám radi poskytneme ďalšie informácie pri riešení aj pozáručných, resp. nezáručných opráv.


YzQyMW